Skip to main content
Aktualności

Obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej

By 23 września 2022No Comments

Zgodnie z Ustawą o własności lokali, na obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej składa się w szczególności:

 • kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz,
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w stosunkach pomiędzy nią a poszczególnymi właścicielami lokali.

Ustawa o własności lokali określa obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej w sposób dość ogólny, przy czym wskazać należy, w obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej wpisują się przede wszystkim czynności zwykłego zarządu, do czego zarząd wspólnoty mieszkaniowej uprawniony jest samodzielnie. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo udzielone przez członków wspólnoty mieszkaniowej w uchwale.

Obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej to także:

 • zapewnienie przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki,
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu,
 • prowadzenie i aktualizacja spisu właścicieli lokali oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • aktualizowanie dokumentacji technicznej budynku,
 • zbieranie głosów od właścicieli lokali przy podejmowaniu uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów albo w trybie mieszanym,
 • dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,
 • zwoływanie zebrań właścicieli lokali,
 • składanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obowiązki zarządu wspólnoty mieszkaniowej, zarząd scedował na osobę trzecią – administratora lub zarządcę. W FILARIO skutecznie wspomagamy zarządy wspólnot mieszkaniowych w ich obowiązkach.