Zgodnie z prawem zarządcy budynków obowiązani są prowadzić i przechowywać dokumentację w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. Wraz z przejęciem nieruchomości zarządca ma obowiązek sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji. Ustawa o własności lokali...