Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

FILARIO - Kompleskowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa

Filario to niezawodny partner wspólnot mieszkaniowych w Warszawie. Pomagamy wspólnotom mieszkaniowym zaoszczędzić niepotrzebnych sporów i kosztów. Przygotowujemy projekty umów i uchwał, nadzorujemy stan prawny nieruchomości, na bieżąco analizujemy księgi wieczyste, wykonujemy wnikliwy audyt przejmowanych dokumentów.

Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 5223190879
REGON: 387256886
KRS: 0000863143

Blog

BLOG · Poradniki na temat zarządzania i administrowania nieruchomościami

Na naszym blogu znajdzie odpowiedzi na pytania z zakresu ustawy o własności lokali, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa spółdzielczego i przepisów finansowo-księgowych.

Poruszamy tu istotne zagadnienia dla właścicieli i zarządców nieruchomości, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz organów spółdzielni, a także jasne i zwięzłe komentarze do orzeczeń sądowych.

FILARIO administrowanie nieruchomościami Warszawa

FILARIO administrowanie nieruchomościami Warszawa

Administrowanie nieruchomościami to proces ciągły, wymagający i złożony. Do należytej obsługi nieruchomości potrzebna jest obszerna wiedza i doświadczenie. Administrowanie nieruchomościami stanowi duże wyzwanie, szczególnie w mieście Warszawa, ponieważ mierzymy z...

Dlaczego warto zatrudnić dobrego zarządcę nieruchomości?

Dlaczego warto zatrudnić dobrego zarządcę nieruchomości?

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Zakres zarządzania nieruchomością określa umowa o zarządzanie...

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Bez wątpienia najważniejszą funkcję we wspólnocie mieszkaniowej pełni zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Ustawa o własności lokali posługuje się pojęciem zarządu w dwóch różnych znaczeniach: Zarząd w znaczeniu podmiotowym – rozumiany jako organ wspólnoty mieszkaniowej,...

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Na obowiązki zarządcy nieruchomości składa się podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności: właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości; bezpieczeństwa użytkowania i...