Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

FILARIO - Kompleskowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa

Filario to niezawodny partner wspólnot mieszkaniowych w Warszawie. Pomagamy wspólnotom mieszkaniowym zaoszczędzić niepotrzebnych sporów i kosztów. Przygotowujemy projekty umów i uchwał, nadzorujemy stan prawny nieruchomości, na bieżąco analizujemy księgi wieczyste, wykonujemy wnikliwy audyt przejmowanych dokumentów.

Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 5223190879
REGON: 387256886
KRS: 0000863143

Jakie możliwości oszczędzania ma wspólnota mieszkaniowa – Warszawa

14

04.2023

Wspólnoty mieszkaniowe w mieście Warszawa mają wiele możliwości na szukanie oszczędności kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że szukanie oszczędności to nie tylko oczekiwanie właścicieli, ale też ustawowy obowiązek zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono. 

Jak wskazano bowiem w Ustawie o gospodarce nieruchomościami – zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

 • właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
 • właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.

Bez wątpienia szukanie oszczędności na kosztach eksploatacji, w tym na kosztach energii elektrycznej wypełnia znamiona prowadzenia właściwej gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oszczędności we wspólnocie mieszkaniowej

Dla ułatwienia, oszczędności we wspólnocie mieszkaniowej można podzielić według następujących kategorii:

Energia elektryczna – sposoby na oszczędności

 • kompensacja mocy biernej – poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych urządzeń kompensujących moc bierną, można zredukować opłaty z tytułu poboru mocy biernej do zera. W celu ustalenia wysokości opłat za pobór mocy biernej firmy zarządzające nieruchomościami powinny stale analizować faktury za dystrybucję. Warszawa dysponuje szeroką gamą firm oferujących urządzenia do kompensacji, a inwestycja potrafi zwrócić się już w ciągu jednego roku.
 • zakontraktowanie energii – najlepiej, żeby negocjowanie wieloletnich kontraktów na zakup energii elektrycznej organizować w ramach zakupów grupowych, przez co wolumen negocjowanej energii elektrycznej będzie dużo wyższy, a co za tym idzie, cena za MWh możliwa do osiągnięcia będzie jeszcze korzystniejsza.
 • wymiana urządzeń na energooszczędne – dokonując przeglądu nieruchomości warto szukać urządzeń, które generują największe koszty energii elektrycznej i szukać ich bardziej energooszczędnych zamienników. Świetnym przykładem są tu źródła światła. Wymieniając tradycyjne świetlówki na świetlówki LED można zachować taką samą ilość światła przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej.

Energia cieplna – sposoby na oszczędności

 • efektywne zarządzanie energią cieplną – poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań możliwe jest regulowanie, sterowanie i zarządzanie ciepłem w budynkach, które może przynieść duże oszczędności bez ryzyka niedogrzania. Jednym z rozwiązań, z którego mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe jest BES-Hubgrade ofertowane przez Veolia Energia Warszawa
 • białe certyfikaty – ograniczenie zużycia energii cieplnej daje możliwość starania się o tzw. białe certyfikaty przewidziane w Ustawie o efektywności energetycznej, a co za tym idzie na generowanie kolejnych oszczędności.
 • audyt energetyczny – inaczej zwany „audytem cieplnym” polega na ocenie budynku pod kątem energooszczędności i wskazaniu optymalnych rozwiązań pozwalających oszczędzić energię cieplną wraz ze wskazaniem czasu zwrotu z inwestycji. Audyt energetyczny stanowi podstawę do ubiegania się o premię termomodernizacyjną.
 • zmiana zamówionej mocy cieplnej – zbyt wysoka zamówiona moc cieplna w żaden sposób nie przekłada się na większy komfort mieszkańców budynku, a tylko generuje zbędne koszty. Dlatego warto zlecić wykonanie weryfikacji mocy zamówionej, żeby sprawdzić czy wraz z wybudowaniem budynku nie została ona przeszacowana. Gdy w wyniku audytu okaże się, że zamówiona moc cieplna jest zbyt wysoka, wspólnota mieszkaniowa może zwrócić się do dystrybutora ciepła – Veolia Energia Warszawa o zmianę mocy zamówionej.
 • edukowanie mieszkańców nieruchomości – poprzez skuteczne akcje informacyjne można uświadomić mieszkańców nieruchomości, że dzięki prostym metodom i zmianie nawyków możliwe jest generowanie sumarycznie dużych oszczędności zarówno w poszczególnych lokalach, jak i na nieruchomości wspólnej.

Usługi związane z nieruchomością wspólną – sposoby na oszczędności

 • zakupy grupowe – firmy zarządzające nieruchomościami w Warszawie mają możliwość i powinny zrzeszać obsługiwane przez siebie wspólnoty i korzystając z efektu skali negocjować dla swoich klientów najlepsze cen. Większa skala zamówienia oznacza możliwość mocniejszego wywierania wpływu na usługodawców. W FILARIO w ramach zakupów grupowych uzyskujemy dla naszych klientów najlepsze ceny polis ubezpieczeniowych, energii elektrycznej, ochrony oraz innych usług.
 • rozdzielenie usług – firmy zarządzające nieruchomościami – Warszawa – często oferują w pakiecie usługi takie jak sprzątanie i obsługa techniczna, a często też remonty. Niestety takie łączenie usług nie jest korzystne dla wspólnot mieszkaniowych. W takich przypadkach dochodzi bowiem do sytuacji, gdzie firma zarządzająca, której zadaniem jest nadzorowanie, egzekwowanie i wynegocjowanie najlepszej ceny, nie ma interesu, żeby to zrobić, bo sama świadczy dodatkowe usługi, za które płaci wspólnota mieszkaniowa. Wspólnota mieszkaniowa nie powinna godzić się na taki konflikt interesów. Warszawa ma tak bogaty rynek usługodawców, że warto szukać tych oferujących najlepszy stosunek jakości oferowanych usług do ceny i rozdzielić zarządzanie/administrowanie nieruchomością od innych usług.

Współpracując z FILARIO masz gwarancję, że wraz z przejęciem Twojej nieruchomości w administrowanie lub zarządzanie, zweryfikujemy i wdrożymy wszystkie możliwe oszczędności i proekologiczne rozwiązania.

Poradniki prowadzone przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, certyfikowanego property managera, prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości, z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami.