Skip to main content
Aktualności

Ewidencja księgowa wspólnot mieszkaniowych

By 23 września 202216 stycznia, 2023No Comments

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali, zarząd lub zarządca obowiązany jest prowadzić dla nieruchomości ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Natomiast do roku 2000 ewidencja księgowa wspólnot mieszkaniowych odbywała się na zasadach rachunkowości określonych dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jak wskazuje doktryna i orzecznictwo, celem wprowadzonej zmiany było ułatwienie członkom wspólnot mieszkaniowych – najczęściej niezajmujących się profesjonalnie rachunkowością – zrozumienia aspektów związanych z finansami wspólnoty mieszkaniowej (wyrok SA w Warszawie z 30.05.2014 r., I ACa 1814/13). Wspólnoty mieszkaniowe powinny móc podejmować świadome decyzje, a ewidencja księgowa przewidziana w Ustawie o własności lokali w obecnym kształcie ma im to ułatwić.

Nie ulega wątpliwości, że ewidencja księgowa wspólnot mieszkaniowych i jej zasady powinny zostać uregulowane w uchwale. Określenie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, wymienione zostało wprost w ustawie jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, a co za tym idzie wymagana jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej wyrażona w uchwale.

Podstawowe zasady jakimi należy kierować się przy określaniu zasad ewidencji księgowej przez wspólnoty mieszkaniowe:

  • Ustalone zasady powinny sprzyjać przejrzystości finansów wspólnoty,
  • Optymalna szczegółowość pozycji umożliwiająca kontrolę nad finansami każdemu członkowi wspólnoty mieszkaniowej,
  • Spójność zasad prowadzenia ewidencji z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

W FILARIO wiemy na jakich zasadach powinna odbywać się ewidencja księgowa, więc obsługiwane przez nas wspólnoty mieszkaniowe mogą być pewne, że ich finanse są w dobrych rękach.