Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

FILARIO - Kompleskowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa

Filario to niezawodny partner wspólnot mieszkaniowych w Warszawie. Pomagamy wspólnotom mieszkaniowym zaoszczędzić niepotrzebnych sporów i kosztów. Przygotowujemy projekty umów i uchwał, nadzorujemy stan prawny nieruchomości, na bieżąco analizujemy księgi wieczyste, wykonujemy wnikliwy audyt przejmowanych dokumentów.

Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 5223190879
REGON: 387256886
KRS: 0000863143

Ewidencja księgowa wspólnot mieszkaniowych

16

04.2023

Ewidencja księgowa wspólnot mieszkaniowych • Warszawa

Zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali, zarząd lub zarządca obowiązany jest prowadzić dla nieruchomości ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Natomiast do roku 2000 ewidencja księgowa wspólnot mieszkaniowych odbywała się na zasadach rachunkowości określonych dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jak wskazuje doktryna i orzecznictwo, celem wprowadzonej zmiany było ułatwienie członkom wspólnot mieszkaniowych – najczęściej niezajmujących się profesjonalnie rachunkowością – zrozumienia aspektów związanych z finansami wspólnoty mieszkaniowej (wyrok SA w Warszawie z 30.05.2014 r., I ACa 1814/13).

Wspólnoty mieszkaniowe powinny móc podejmować świadome decyzje, a ewidencja księgowa przewidziana w Ustawie o własności lokali w obecnym kształcie ma im to ułatwić.

Nie ulega wątpliwości, że ewidencja księgowa wspólnot mieszkaniowych i jej zasady powinny zostać uregulowane w uchwale. Określenie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, wymienione zostało wprost w ustawie jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, a co za tym idzie wymagana jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej wyrażona w uchwale.

Określanie zasad ewidencji księgowej przez wspólnoty mieszkaniowe

Podstawowe zasady jakimi należy kierować się przy określaniu zasad ewidencji księgowej przez wspólnoty mieszkaniowe:

  • Ustalone zasady powinny sprzyjać przejrzystości finansów wspólnoty,
  • Optymalna szczegółowość pozycji umożliwiająca kontrolę nad finansami każdemu członkowi wspólnoty mieszkaniowej,
  • Spójność zasad prowadzenia ewidencji z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

FILARIO wiemy na jakich zasadach powinna odbywać się ewidencja księgowa, więc obsługiwane przez nas wspólnoty mieszkaniowe mogą być pewne, że ich finanse są w dobrych rękach.

Poradniki prowadzone przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, certyfikowanego property managera, prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości, z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami.