Skip to main content
Aktualności

Regulamin wspólnoty mieszkaniowej

By 23 września 202216 stycznia, 2023No Comments

Wspólnoty mieszkaniowe w zakresie nieruchomości wspólnej mogą ustalać własne zasady związane z ich wykorzystaniem, które często stanowią doprecyzowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, charakteryzujących się dużym stopniem ogólności. Aby jednak nie ryzykować uchylenia uchwały z powodu jej niezgodności z przepisami prawa albo z powodu naruszenia interesów jednego z właścicieli, należy pamiętać o podstawowych zasadach związanych z tworzeniem takich regulaminów.

Jak wskazał Sąd Najwyższy (wyrok SN w Warszawie z 03.04.2009 r., II CSK 600/08) uchwalony przez właścicieli regulamin porządku domowego nie może wykraczać poza ustawowe kompetencje przyznane właścicielom w Ustawie o własności lokali. Uchwały właścicieli podejmowane są w sprawach czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, jednak mogą dotyczyć one jedynie wyłącznie spraw związanych z zarządem nieruchomością wspólną i w żadnym wypadku nie mogą ingerować
w sferę prawa właściciela do korzystania z jego lokalu będącego przedmiotem odrębnego prawa własności.

Co może określać regulamin wspólnoty mieszkaniowej:

  • godziny obowiązywania tzw. ciszy nocnej,
  • zakaz spożywania alkoholu na nieruchomości wspólnej,
  • zakaz palenia papierosów na nieruchomości wspólnej,
  • zakaz grillowania na nieruchomości wspólnej.

Czego nie może określać regulamin wspólnoty mieszkaniowej:

  • obowiązku zawiadomienia zarządu lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej o wynajęciu lokalu,
  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych bez zgody wspólnoty mieszkaniowej,
  • odpowiedzialności właściciela lokalu za zachowanie osób korzystających z lokalu,
  • odpowiedzialności właściciela lokalu za przestrzeganie regulaminu przez osoby korzystające z lokalu,
  • obowiązku zapoznania osób korzystających z lokalu z regulaminem porządku domowego.

W FILARIO wiemy jak przygotować regulamin porządku domowego odpowiedni dla Twojej wspólnoty.