Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

FILARIO - Kompleskowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa

Filario to niezawodny partner wspólnot mieszkaniowych w Warszawie. Pomagamy wspólnotom mieszkaniowym zaoszczędzić niepotrzebnych sporów i kosztów. Przygotowujemy projekty umów i uchwał, nadzorujemy stan prawny nieruchomości, na bieżąco analizujemy księgi wieczyste, wykonujemy wnikliwy audyt przejmowanych dokumentów.

Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 5223190879
REGON: 387256886
KRS: 0000863143

Regulamin wspólnoty mieszkaniowej

26

04.2023

Wspólnoty mieszkaniowe w zakresie nieruchomości wspólnej mogą ustalać własne zasady związane z ich wykorzystaniem, które często stanowią doprecyzowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, charakteryzujących się dużym stopniem ogólności. Aby jednak nie ryzykować uchylenia uchwały z powodu jej niezgodności z przepisami prawa albo z powodu naruszenia interesów jednego z właścicieli, należy pamiętać o podstawowych zasadach związanych z tworzeniem takich regulaminów.

Jak wskazał Sąd Najwyższy (wyrok SN w Warszawie z 03.04.2009 r., II CSK 600/08) uchwalony przez właścicieli regulamin porządku domowego nie może wykraczać poza ustawowe kompetencje przyznane właścicielom w Ustawie o własności lokali. Uchwały właścicieli podejmowane są w sprawach czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, jednak mogą dotyczyć one jedynie wyłącznie spraw związanych z zarządem nieruchomością wspólną i w żadnym wypadku nie mogą ingerować w sferę prawa właściciela do korzystania z jego lokalu będącego przedmiotem odrębnego prawa własności.

Co może określać regulamin wspólnoty mieszkaniowej:

  • godziny obowiązywania tzw. ciszy nocnej,
  • zakaz spożywania alkoholu na nieruchomości wspólnej,
  • zakaz palenia papierosów na nieruchomości wspólnej,
  • zakaz grillowania na nieruchomości wspólnej.

Czego nie może określać regulamin wspólnoty mieszkaniowej:

  • obowiązku zawiadomienia zarządu lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej o wynajęciu lokalu,
  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych bez zgody wspólnoty mieszkaniowej,
  • odpowiedzialności właściciela lokalu za zachowanie osób korzystających z lokalu,
  • odpowiedzialności właściciela lokalu za przestrzeganie regulaminu przez osoby korzystające z lokalu,
  • obowiązku zapoznania osób korzystających z lokalu z regulaminem porządku domowego.

FILARIO wiemy jak przygotować regulamin porządku domowego odpowiedni dla Twojej wspólnoty mieszkaniowej.

Poradniki prowadzone przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, certyfikowanego property managera, prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości, z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami.