Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

FILARIO - Kompleskowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa

Filario to niezawodny partner wspólnot mieszkaniowych w Warszawie. Pomagamy wspólnotom mieszkaniowym zaoszczędzić niepotrzebnych sporów i kosztów. Przygotowujemy projekty umów i uchwał, nadzorujemy stan prawny nieruchomości, na bieżąco analizujemy księgi wieczyste, wykonujemy wnikliwy audyt przejmowanych dokumentów.

Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 5223190879
REGON: 387256886
KRS: 0000863143

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?

03

09.2023

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa (ex lege). Oznacza to, że jej powstanie determinuje zajście określonych przesłanek i nie jest wymagana żadna dodatkowa czynność np. podjęcie uchwały.

Pierwszą z dwóch ustawowych przesłanek powstania wspólnoty mieszkaniowej jest ustanowienie odrębnej własności pierwszego lokalu (mieszkalnego lub użytkowego) i przeniesienie jego własności. Drugim zaś warunkiem jest, aby właścicielem wyodrębnionego lokalu była inna osoba (fizyczna lub prawna) niż właściciel pozostałej części nieruchomości (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt: I FSK 585/12).

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa nie musi ograniczać się tylko jednego budynku. Jeśli budynek położony jest na jednej nieruchomości gruntowej (posiadającej jedną księgę wieczystą), to właściciele lokali w ramach tej nieruchomości stanowić będą jedną wspólnotę mieszkaniową.

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi odbywa się przy zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. W Warszawie „małe wspólnoty” stanowią niewielki procent wśród wszystkich wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli natomiast liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, to zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali. Warszawa to w większości tzw. „duże wspólnoty” gdzie liczba lokali jest większa niż trzy.

FILARIO to zarządcy nieruchomości, którzy pomogą Ci w zarządzaniu Twoją wspólnotą mieszkaniową już od momentu jej powstania. Obszar naszego działania, to Warszawa, a zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi to nasza pasja.

Poradniki prowadzone przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, certyfikowanego property managera, prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości, z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami.