Skip to main content
Aktualności

Jak powstaje wspólnota mieszkaniowa?

By 23 września 202228 grudnia, 2022No Comments

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa (ex lege). Oznacza to, że jej powstanie determinuje zajście określonych przesłanek i nie jest wymagana żadna dodatkowa czynność np. podjęcie uchwały.

Pierwszą z dwóch ustawowych przesłanek powstania wspólnoty mieszkaniowej jest ustanowienie odrębnej własności pierwszego lokalu (mieszkalnego lub użytkowego) i przeniesienie jego własności. Drugim zaś warunkiem jest, aby właścicielem wyodrębnionego lokalu była inna osoba (fizyczna lub prawna) niż właściciel pozostałej części nieruchomości (tak np. Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. akt: I FSK 585/12).

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa nie musi ograniczać się tylko jednego budynku. Jeśli budynek położony jest na jednej nieruchomości gruntowej (posiadającej jedną księgę wieczystą), to właściciele lokali w ramach tej nieruchomości stanowić będą jedną wspólnotę mieszkaniową.

Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi odbywa się przy zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. W Warszawie „małe wspólnoty” stanowią niewielki procent wśród wszystkich wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli natomiast liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych jest większa niż trzy, to zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali. Warszawa to w większości tzw. „duże wspólnoty” gdzie liczba lokali jest większa niż trzy.

FILARIO to zarządcy nieruchomości, którzy pomogą Ci zarządzaniu Twoją wspólnotą mieszkaniową już od momentu jej powstania. Obszar naszego działania, to Warszawa, a zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi to nasza pasja.