Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

FILARIO - Kompleskowe zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Warszawa

Filario to niezawodny partner wspólnot mieszkaniowych w Warszawie. Pomagamy wspólnotom mieszkaniowym zaoszczędzić niepotrzebnych sporów i kosztów. Przygotowujemy projekty umów i uchwał, nadzorujemy stan prawny nieruchomości, na bieżąco analizujemy księgi wieczyste, wykonujemy wnikliwy audyt przejmowanych dokumentów.

Telefon

+48 539 365 272

E-mail

biuro@filario.pl

Ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

NIP: 5223190879
REGON: 387256886
KRS: 0000863143

Czy administrowanie nieruchomością to także administrowanie lokalami mieszkalnymi?

23

08.2023

Odpowiedź na tak zadane pytanie powinna brzmieć „to zależy…”.

Zależy od tego jaka jest struktura własnościowa danej nieruchomości,  z nieruchomością o jakim przeznaczeniu mamy do czynienia oraz jakie są cele właściciela nieruchomości.

Jeśli mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową, która powstaje z mocy prawa, a jej celem jest zarządzanie nieruchomością wspólną, to administrowanie mieszkaniami nie będzie wchodziło w zakres usługi administrowania nieruchomością.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej wyodrębnione lokale stanowią przedmiot odrębnej własności, a organ uprawniony do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej (zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali), nie ma umocowania do podpisania umowy o administrowanie lub zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębny przedmiot prawa własności.

Administrowanie nieruchomością będzie w tym przypadku polegało na bieżącym utrzymaniu nieruchomości wspólnej, w której każdy z właścicieli ma swój udział. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej, administrowanie mieszkaniami, czyli ich bieżące utrzymanie leży w gestii ich właścicieli.

Natomiast w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, wybudowanych w celach komercyjnych, posiadających jednego właściciela np. budynek wzniesiony przez fundusz inwestycyjny z przeznaczeniem na najem instytucjonalny, administrowanie nieruchomością będzie obejmowało również zarządzanie / administrowanie lokalami mieszkalnymi. Najczęściej administrowanie nieruchomością, w tym administrowanie mieszkaniami, będzie obejmowało też komercjalizację nieruchomości, czyli zarządzaniem najmem.

Poradniki prowadzone przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, certyfikowanego property managera, prawnika specjalizującego się w prawie nieruchomości, z ponad 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami.