Skip to main content
Aktualności

Czy administrowanie nieruchomością to także administrowanie lokalami mieszkalnymi?

By 23 września 202215 grudnia, 2022No Comments

Odpowiedź na tak zadane pytanie powinna brzmieć „to zależy…”. Zależy od tego jaka jest struktura własnościowa danej nieruchomości,  z nieruchomością o jakim przeznaczeniu mamy do czynienia oraz jakie są cele właściciela nieruchomości.

Jeśli mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową, która powstaje z mocy prawa, a jej celem jest zarządzanie nieruchomością wspólną, to administrowanie mieszkaniami nie będzie wchodziło
w zakres usługi administrowania nieruchomością. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej wyodrębnione lokale stanowią przedmiot odrębnej własności, a organ uprawniony do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej (zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 Ustawy o własności lokali), nie ma umocowania do podpisania umowy o administrowanie lub zarządzanie lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębny przedmiot prawa własności. Administrowanie nieruchomością będzie w tym przypadku polegało na bieżącym utrzymaniu nieruchomości wspólnej, w której każdy z właścicieli ma swój udział. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej, administrowanie mieszkaniami, czyli ich bieżące utrzymanie leży w gestii ich właścicieli.

Natomiast w przypadku nieruchomości mieszkaniowych, wybudowanych w celach komercyjnych, posiadających jednego właściciela np. budynek wzniesiony przez fundusz inwestycyjny z przeznaczeniem na najem instytucjonalny, administrowanie nieruchomością będzie obejmowało również zarządzanie / administrowanie lokalami mieszkalnymi. Najczęściej administrowanie nieruchomością, w tym administrowanie mieszkaniami, będzie obejmowało też komercjalizację nieruchomości, czyli zarządzaniem najmem.