Skip to main content
Aktualności

Zarządzanie nieruchomościami a administrowanie nieruchomościami – czym się różni?

By 23 września 202225 stycznia, 2023No Comments

Większość osób stosuje pojęcia – zarządzanie nieruchomościami i administrowanie nieruchomościami zamiennie. Warto jednak podkreślić, że pod pojęciami tymi kryje się inny zakres obowiązków i inny rodzaj odpowiedzialności.

Zarządzanie nieruchomościami

Przede wszystkim wskazać należy, że zarządzanie nieruchomościami jest pojęciem ustawowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, a w szczególności:

  1. właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
  2. bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
  3. właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
  4. bieżące administrowanie nieruchomością;
  5. utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
  6. uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Administrowanie nieruchomościami

Administrowanie nieruchomościami jest pojęciem pozaustawowym. Żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie definiuje czym jest administrowanie nieruchomościami. Pojęcie jak i sama usługa zrodziła się z zapotrzebowania klientów. Przede wszystkim zakres usługi administrowania nieruchomościami powinna określać umowa o administrowanie nieruchomością i może być kształtowana dowolnie – na zasadzie swobody umów. Najprościej rzecz ujmując, administrowanie nieruchomościami polega na podejmowaniu bieżących działań zmierzających do utrzymania nieruchomości w dobrym stanie.

Zarządzanie nieruchomościami jest pojęciem szerszym niż administrowanie nieruchomościami. Administrowanie nieruchomościami zawiera się w zakresie zarządzania nieruchomością, co nie znaczy że nie może być traktowane rozdzielnie. Zarządzanie nieruchomościami to przede wszystkim podejmowanie decyzji i długofalowe planowanie, a administrowanie nieruchomościami, to przede wszystkim dbanie o bieżące kwestie związane z nieruchomością i utrzymanie jej w stanie niepogorszonym.

FILARIO świadczy usługi kompleksowo. Zapewniamy:

  • Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
  • Administrowanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

Od Ciebie zależy, którą usługę wybierzesz. Dopasujemy się do Twoich potrzeb!