Skip to main content
Aktualności

Dlaczego warto zatrudnić dobrego zarządcę nieruchomości?

By 21 września 202225 stycznia, 2023No Comments

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, zarządca nieruchomości to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela budynku. Zakres zarządzania nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością, którą zarządca nieruchomości zawiera z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości.

Zarządzanie budynkiem, to zadanie wymagające i odpowiedzialne, dlatego szczególnie ważne jest, żeby właściciele nieruchomości – wspólnoty mieszkaniowe, miały świadomość czemu warto zatrudnić dobrego zarządcę.

Dobry zarządca nieruchomości gwarantuje spokój i oszczędza czas zarządu wspólnoty lub inwestora. Profesjonalny zarządca budynku zna prawo i cały czas poszerza swoją wiedzę, dzięki czemu przygotowywane przez niego dokumenty należycie zabezpieczają interesy wspólnoty mieszkaniowej. Zarządca budynku musi działać skutecznie i proaktywnie.

Zarządca budynku dba o bezpieczeństwo jego użytkowania i o jego właściwą eksploatację. Składa się na to wykonywanie okresowych przeglądów wymaganych przepisami prawa i zaleceniami producentów urządzeń, wykonywanie zaleceń pokontrolnych i stały serwis urządzeń oraz instalacji. Do  tego potrzebna jest fachowa wiedza i odpowiednie procedury.

Zarządzanie nieruchomością to także dbałość o finanse i szukanie oszczędności dla właściciela nieruchomości. Doświadczony i kompetentny zarządca budynku potrafi znaleźć oszczędności i wygenerować dla wspólnoty pożytki, które będą procentowały przez długie lata, dlatego nie opłaca się wybieranie najtańszego na rynku zarządcy, który najczęściej poza niską ceną nie oferuje nic więcej.

Zarządca budynku podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób. Kopia polisy ubezpieczeniowej, aktualnej na dzień zawarcia umowy o zarządzanie budynkiem stanowi załącznik do tej umowy.